Sissejuhatus

/v4/index.php?option=com_content&view=article&id=43&lang=et

Tallinna Pae Gümnaasium on hilise keelekümblusprogrammiga liitunud selle  programmi algusest 2003 aastal. Selle aja jooksul koolis on õpetatud eesti keeles mitmeid ained. Õpetajad on kasutanud mitmekesist materjali, sealhulgas nii Keelekümbluskeskuse poolt loodud töölehti, kui enda koostatud töölehti. Selle blogi eesmärgiks on koguda töölehti,esitlusi ning õppematerjale, mida on koostanud ja kasutanud Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajad oma tundides hilise keelekümblusega klassides, koondada kõike ülalmainitud ühtseks õpperessursiks hilise keelekümbluse kogukonnale.